Gap Yeşil İnovasyon Proje Yarışması Nedir?

Gap Yeşil İnovasyon Proje Yarışması kısa sürede başlayacak gerekli net bilgiler için hemen aşağıdaki açıklama kısmına bakmanız sizin için yeterli bir bilgi olacaktır.

Gap Yeşil İnovasyon Proje Yarışması Nedir?
28 Mayıs 2022 - 02:40 - Güncelleme: 28 Mayıs 2022 - 02:43
 Proje Yarışması: Küresel ısınma, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir. Küresel ısınma, atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğunun artmasından kaynaklanmaktadır. Artan sıcaklıklar, eriyen buzullar, okyanuslarda yükselen su seviyeleri ve tatlı su kaynaklarından buharlaşma biyolojik dengeyi bozuyor. Birçok bitki ve hayvan türünün hayatı tehdit altındadır. Gap Yeşil İnovasyon Proje, 1970'lerden bu yana küresel ısınmaya karşı dünya çapında önlemler alınmaktadır. Ülkemiz ise 1980'den önce küresel ısınmayı tehdit edecek bir neden olmadığı için bu konuda geç kalmıştır. Ancak 1980'lerde başlayan sanayileşme, sera gazı emisyonlarında hızlı bir artışa neden olmuştur. Ülkemiz yasalaştırdığı düzenlemelerle küresel iklim sisteminin korunması için harekete geçse de bu konuda devlet politikası belirlemede ve toplumsal bir kültür oluşturmada oldukça geç kalmıştır. Ülkemiz, küresel ısınmaya çözüm olarak kabul edilen yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengindir. Gap Yeşil İnovasyon Proje Yarışması, Ancak bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak teknolojik altyapıyı henüz oluşturmuş değil.
 

Gap Yeşil İnovasyon Proje Yarışması

Gap Yeşil İnovasyon, Bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılamaması hem dünyada hem de ülkemizde sürekli artan nüfus artışının yanında tüketilebilir enerji kaynaklarının kullanımını da artırmaktadır. Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle diğer ülkelere göre avantajlıdır. Gap Yeşil İnovasyon, Ülkemiz bu kadar iyi durumda olmasına rağmen potansiyeli kullanacak ve üretecek beyinlerden yoksundur. Bu nedenle yapmayı planladığımız etkinliklerle öğrencilerde farkındalık yaratılarak çevre sorunlarına karşı üretken bir zihniyetin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Gap Yeşil Bu kapsamda, “Yenilenebilir-dönüştürülebilir enerji ve enerji verimliliği projesi” Eylem Planı'nın kurumsal kapasite geliştirme bileşeni kapsamında önemli bir faaliyet, halkın ve özellikle öğrencilerin bilinçlendirilmesidir. Bu eksende geliştirilen "GAP Yeşil İnovasyon Projesi"nin amacı, bölgedeki ortaokul ve lise öğrencilerinin "Yenilenebilir Enerjiler- Dönüştürülebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanında proje geliştirmelerini, çevre bilincini, inovasyon kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmaktır. ".

Proje beş aşamadan oluşmaktadır:

1- Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi, konuya özel öğretim materyalleri sağlanması, eğitim içeriklerinin kitapçık haline getirilmesi,
2- GAP illerinde yakın geleceğin fabrikaları olarak adlandırılan ve 4. sanayi devriminin temelini oluşturan 3d yazıcılar ve yenilenebilir enerjiler konusunda eğitim vererek eğitimde kullanıma hazırlamak,
3- Bölge genelinde proje hazırlama, STEM ve Gap Yeşil inovasyon Proje konusunda eğitim verin.

4- Şanlıurfa Bilim Şenliği'nde "2022 GAP Yeşil İnovasyon Yarışması"nın düzenlenmesi.
5- Yarışma için seyahat planlaması.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum