Güvercin Kümes Temizliği Nasıl Yapılır? Neden Olur?

Güvercin Kümes Temizliği Nasıl Yapılır, Neden Yapılır Kanatlı Hayvanlar Hakkında tüm detaylarla sizlere bilgiler vereceğiz. Güvercin temizliği nasıl yapılır?, Güvercin Kümes Temizliği neden olur?

Güvercin Kümes Temizliği Nasıl Yapılır? Neden Olur?
09 Haziran 2022 - 20:21 - Güncelleme: 10 Haziran 2022 - 03:06

Güvercin Kümesi Ön temizleme aşaması

Bunun için kümes boşaltıldıktan sonra dezenfektanın kümes boyunca dağılabilmesi için boş olduğundan emin olunmalıdır. Dezenfeksiyon öncesi temizliği engelleyen yemlik, suluk, yemlik, el arabası gibi eşyalar dışarıya çıkarılarak işlem başlatılmalıdır. Hayvan barınaklarında sadece zemin değil duvarlar ve tavanlar da kirlenmeye maruz kalabilmektedir.

Kümes Temizliği

Toprak zeminli kümeslerde, zeminin kazınması ve bir toprak tabakasının çıkarılması gerekir. Temizleme aşamasında aşırı tozdan kaçınılmalıdır. Basınçlı su ile fırçalamak yeterli olacaktır. Ancak bol temiz, soğuk su ile aynı sonuç alınabilse de dezenfektan, deterjan, %2 veya %4 kostik soda solüsyonlarının temizlik maddesi olarak kullanılması garantili sonuçlar verecektir.

Zemine iyi yapışan yıpranmış çöp ve gübre dikkatlice kazınmalı ve uygun şekilde ıslatıldıktan sonra kümesten çıkarılmalıdır. Tüm gübre, kirlenmiş yatak ve kullanılmayan yem artıkları ortamdan ayrılmalı ve zemin iyice temizlenmelidir. Bu adım çok önemlidir çünkü gübre ve altlık büyük miktarlarda mikroorganizma içerir ve ciddi bir enfeksiyon kaynağıdır. Altlık uzaklaştırıldıktan sonra kümeste 1 cm2'den örnek alınırsa 30 milyon mikroorganizma sayılabilir. Bu atıkların depolama veya toplama sahasına taşınması sırasında çevreye dağılmaması için önlemler alınmalıdır. Bu nedenle atıkların taşınmasında kullanılacak araçların üzeri mutlaka branda veya plastik örtü ile kapatılmalıdır. Tüm gübre ve kirli yatak artıklarını küle yakın veya gerektiği gibi atın.

Ayrıca kümesteki zemin taş, tuğla veya beton ise dezenfektanlarla iyice fırçalanıp yıkanmalı, zemin dezenfektanlarla nemlendirilmişse 20 cm. Bir diğer husus ise derine kazılıp kaldırılıp yerine temiz toprak getirilecek ve üzerine dezenfektan madde serpilecek olmasıdır. Güvercin kümesinin badana ile tamamen dezenfekte edilmesi bir diğer ek noktadır.
 

KÜMESE KİREÇ KULLANIMI:

Kireç Tozu Kullanımı


Kireç inorganik (inorganik) bir bileşiktir. Kalsiyum oksit (CaO) (sönmemiş kireç), kalsiyum karbonatın (CaCO3) ısıtılmasıyla karbondioksitin (CO2) buharlaştırılmasıyla elde edilir. Kalsiyum oksit (CaO), suyun etkisi altında “kalsiyum hidroksit” (CaOH) (sönmüş kireç) haline gelir. Konuşma dilinde, sönmemiş kireç basitçe "kireç" olarak adlandırılır.

Söndürme işlemi sırasında sönmemiş kireç su ile ekzotermik olarak reaksiyona girip Ca(OH)2'ye dönüştüğü için ısı ile büyük bir hacim genleşmesi olur ve bu süre içinde hacmi 2,5 kat artar. Yarım kilo sönmemiş kireç, 0°C'de 1 litre suyun sıcaklığını 100°C kaynama noktasına yükseltmek için yeterli reaksiyon ısısını verir.
 

Kümese Sönmemiş Kireç Dökünüz

Yanmamış kireç su ile temasında yüksek ısı açığa çıkardığı için serpildiği ortamdaki mikrop ve parazitleri öldürür ve dezenfeksiyonu sağlanır. Kümeste hayvan bulunmadığında ve uzun süreli dezenfeksiyon gerektiğinde sönmemiş kireç nemli zemine atılarak uygulanır. Çünkü sönmemiş kireç kümes yüzeyine toz halinde sürüldüğünde eğer hayvanlar varsa dışarı çıkan hava nedeniyle solunum yolu hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle su ile inceltilerek veya nemli yüzeylere sürülerek, içinde hayvan yoksa yüksek seviyede ve miktarda uygulanması tavsiye edilir. . Çünkü yanmamış kireç su ile temas ettiğinde kuvvetli ısı üretir ve serpildiği ortamdaki mikrop ve parazitleri öldürerek dezenfeksiyon sağlar. Sönmemiş kireç kuru zemine püskürtülürse su ile reaksiyon olmaz, dolayısıyla ısı oluşmaz ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleşmez.
 

Güvercin Kümeslerinde kireç uygulaması:


Kümeslerde kireç uygulaması
 

Güvercin Kümes Temizliği Nasıl Yapılır?

Güvercin Kümes Temizliğini en temiz şekilde nasıl yapabilirim derseniz şu şekilde yapabiliriz. Giriş yapmak gerekirse, Kümesteki tüm hayvanları başka güvenli bir yere koyup güvercin kümes temizliği için gerekli malzemelerimizi ayarlıyıp temizliğe başlıya bilirsiniz.

Güvercin Kümes Temizliği 5 Madde halinde açıklayabiliriz.

1 - Güvercin kümesindeki dışkı ve kaba kirlerin temizlenmesi
2 - Güvercin kümesinin tabanını ıslatın
3 - Güvercin Kümesinin zeminine sönmemiş kireç serpmek
4 - 30 dakika sonra Kümesteki kirecin ıslak olup olmadığı kontrol edilir.
5 - Kuru bir yer varsa, hortum yardımıyla kirecin üzerine ince su püskürtülerek nemlendirilir.
Kireç tozlu kaldığından hayvanların ciğerlerine DOLDURAN TOZ ciğerlerinde yanıklara, hayvanlara ve insanlara neden olduğu için düzgün nefes alamamakta ve gribe neden olmaktadır.

Kireçle Kümes Temizliği Yapınız.
 

GÜVERCİN KÜMESİNE TOZ KİREÇ DÖKÜLÜR MÜ?

Sönmüş kireç, yani üzerine su döküldüğünde ısı oluşturmayan.
kireç (köpürmez) dezenfektan özelliği yoktur.
Aksine kümese toz serpildiğinde, kuşlar kanat çırptığında tozlanırlar.
havalanırlar ve hayvanların akciğerlerine girerek enfeksiyona neden olurlar.
Sönmemiş kireç ile dezenfeksiyonda;
Kireç üzerine su döküldüğünde yüksek ısı oluşur.
Döküldüğü yerde bakteri ve mikropları yok eder.

Sönmüş kireç ile Kümes Temizliği
 

SÖNMEMİŞ KİREÇ UYGULAMASI ŞU ŞEKİLDE YAPILIR:

Tüm hayvanlar evden uzaklaştırılır. Zemin önce ıslak.
Daha sonra içine kireç dökülür ve kuru alanlar iyice ıslatılır.
Böylece kireç ve suyun oluşturduğu ısı ile,
mikroplar ve parazitler yok edilir.
Kireçtaşının suyla iyice söndürülmesi önemlidir. Aksi takdirde Akciğerlere
öksürük ve yapışan kireç tozu yapıştıkları yerleri yakar
solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur.
Kireç tamamen söndükten ve yeterli havalandırma sağlandıktan sonra,
Daha sonra hayvanlar kümese geri getirilir.

Güvercin Kümes Temizliği Nasıl Yapılır, hakkında verilen Bu bilgiler, sizler için yeterli oldum Eğer Bir faydamız olduysa lütfen burada yorum yazmayı unutmayıonız.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum